Súkromné detské jasle

 Naše súkromné detské jasle privítali svoje prvé ratolesti na jar roku 2010.

   Jasle sídlia v samostatnom krídle dvojpodlažnej budovy vyhradenej len na tento účel. V druhom krídle budovy je prevádzkovaná Súkromná materská škola, čo umožňuje deťom po dovŕšení požadovaného veku  kedykoľvek, aj počas školského roka, plynule prejsť do pre ne už známeho prostredia materskej školy bez rizika adaptačného stresu.

 

 

                                 

 

   Budova detských jaslí leží priamo v areáli Botanickej záhrady a fakt, že je obklopená nádherným lesoparkom o výmere 30ha, umožňuje našim deťom každodenný pobyt v bezpečnom a čistom prostredí malebnej prírody ďaleko od rušných ciest a komunikácií. Súčasťou lesoparku je aj naša mini ZOO, okrasné jazierko a altánok. Tieto devízy učia deti už od útleho detstva vytvárať si pozitívny vzťah ku všetkým zložkám prírody a veľmi priaznivo vplývajú na harmonizáciu dieťaťa najmä v neľahkom období prvého odlúčenia od rodiča.

 

 

          

 

 

   V našich jasliach poskytujeme deťom vo veku od 1–3 rokov celodennú starostlivosť v čase od 7,00 – 16,30 hod.

   Výchovný proces a komplexnú starostlivosť o deti zabezpečujú kvalifikované pani učiteľky a diplomované zdravotné sestry.

 

            

 

      Pre deti sú k dispozícii dve triedy prispôsobené ich nárokom a potrebám , vybavené kreatívnymi hračkami a pomôckami.

 

            

 

       Súčasťou každej triedy je vlastná kúpeľňa. Deti majú na pohybovo-relaxačné aktivity k dispozícii aj vlastnú telocvičňu a priľahlé ihrisko vybavené certifikovaným záhradným nábytkom.

       Samozrejmosťou jaslí je vlastná stravovacia prevádzka s výbornou domácou kuchyňou. Strava sa pripravuje výlučne z čerstvých surovín s množstvom sezónneho ovocia a zeleniny a nutrične aj energeticky zodpovedá nárokom detského stravníka.  

        V prípade, že dieťa reaguje alergicky na niektorú zo zložiek stravy, prípadne má rodič požiadavku niektorú zo zložiek vylúčiť, nemáme problém vyhovieť.

 

 

                

 

        Komfort dopĺňa privátne parkovisko bezprostredne pred budovou jaslí a materskej školy, vyhradené pre našich rodičov.

 

Milé mamičky a oteckovia,

naše deti sú pre  nás všetkým.

Zaslúžia si, aby rástli v harmonickom a podnetnom prostredí, obklopené pokojom prírody a láskou.

Umožnite im to.

... a my sa o nich s radosťou postaráme!