Vitajte

Našou snahou je, aby každý deň, ktorý dieťa prežije v našej materskej škole, bol pekný a niečím výnimočný. Kreatívny tím pani učiteliek dbá o to, aby deti vnímali v pokojnej a láskavej atmosfére nové zážitky a podnety všetkými zmyslami presne tak, ako to učí filozofia dr. Marie Montessori, ktorou sa riadime. Rozvoju osobnosti dieťaťa výrazne prospieva aj možnosť vnímať a precítiť prírodu čarovného lesoparku Botanickej záhrady, v prostredí ktorej priamo sídlime.
Prosím, vstúpte a vychutnajte si náš farebný svet!

 

Z našich aktivít...

 Záver školského roka sme si spestrili návštevou Jasovskej jaskyne.
V jedno príjemné júnové dopoludnie sme navštívili košickú Záchrannú zdravotnú službu.
V živote školy sú aj menej veselé chvíle. A to keď sa lúčime s niekým , kto nám celé roky dával lásku, postupne dôveru, kto na našich tvárach vyvolával úsmev , ale aj vrásky.
archiv